0
Winkelwagen
No products in the cart.

Termijn backpay regeling verlengd tot 1-1-2018

Eind 2015 is de zogenoemde backpay- regeling overeengekomen tussen het Indisch Platform en het Ministerie van VWS. De regeling is bedoeld als morele genoegdoening voor voormalige Nederlandse ambtenaren en militairen die over de oorlogsjaren in Nederlands-Indië geen of niet volledig salaris hebben ontvangen. Het betreft een eenmalige uitkering van netto € 25.000 voor alle rechthebbenden die op 15 augustus 2015 nog in leven waren en aan alle andere voorwaarden voldeden. De uitvoering van de regeling is in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

De SVB heeft besloten de reactietermijn te verlengen van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018. Zij zullen in december wederom uitvoerig de publiciteit zoeken om rechthebbenden te bereiken en hen in staat te stellen een aanvraag in te dienen. De voorwaarden om voor de uitkering in aanmerking te komen zijn te vinden op de internetsite van de SVB. Daar is ook het aanmeldingsformulier te vinden. Voor advies kunt u ook terecht bij Stichting Pelita en het Indisch Platform.

Voeg een reactie toe

Your email address will not be published.

Blijf op de hoogte

Vul onderstaand veld in en ontvang onze nieuwsbrief!


Facebook berichten