0
Winkelwagen
No products in the cart.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe we omgaan met persoonsgegevens waarmee we in aanraking komen tijdens het uitvoeren van ativiteiten als het bestuur van de SHBSS.  

Contact 

Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben over ons privacybeleid en bijvoorbeeld de bescherming van uw gegevens, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via info@shbss.nl of het contactformulier op de voorpagina.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bankrekeningnummer 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@shbss.nl dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Om u te bereiken (per telefoon, e-mail of post) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten en producten 
 • Om producten bij u af te leveren 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke uitspraken of andere wettelijke verplichtingen.  

 Ondersteuning 

Voor directe ondersteuning via onze eigen kanalen geldt het privacybeleid zoals deze hierboven is beschreven.  

Soms delen wij persoonsgegevens met derden 

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden die wij inhuren om diensten en taken namens ons uit te voeren. Dit doen wij alleen als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een gemaakte afspraak en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichting. Indien nodig sluiten wij met deze derden een verwerkersovereenkomst af. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Wij kunnen wettelijk verplicht worden persoonsgegevens vrij te geven in het kader van gerechtelijke uitspraken, dagvaardingen, bevelschriften tot huiszoeking, wetten of voorschriften.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaarperiodes hangen af van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen optreden of geschillen optreden. We houden hierbij in de gaten dat we verouderde, ongebruikte, niet-relevante gegevens bij de eerste redelijke gelegenheid vernietigen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@shbss.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Daarnaast willen wij u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@shbss.nl.  

Cookies, en hoe we ze gebruiken 

We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  

We gebruiken deze cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hier kunt u nog lezen wat de cookies zijn en wat u ermee doet 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hier vindt u ons cookiebeleid en een cookie-overzicht van alle gebruikte cookies.  

Links naar andere websites 

Onze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Wij stellen de links ter beschikking als extra service, maar voeren geen inspecties of controles uit op de privacy praktijken van websites beheerd door derden. 

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites beheerd door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de prestaties van websites beheerd door derden. 

Datum gewijzigd: 17-02-2023  

Voeg een reactie toe

Your email address will not be published.