0
Winkelwagen
No products in the cart.

Informatiebronnen

SHBSS onderhoudt zelf geen archief. Voor onderzoek en voorlichting maakt de Stichting gebruik van informatie uit vrij toegankelijke bronnen en archieven.

Van iedere krijgsgevangene en geïnterneerde burger werd door de Japanners een interneringskaart opgemaakt. Hierop werden alle persoonlijke gegevens geadministreerd. De interneringskaarten van de militairen zijn voor een deel te vinden in het Nationaal Archief. De website geeft duidelijke richtlijnen voor inhoud en gebruik, maar het helpt zeker als naam, voornamen, geboortedatum, rang e.d. al bekend zijn. De interneringskaarten van de meeste slachtoffers zijn vertaald en online te bekijken. De Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost kan de kaarten tegen een geringe vergoeding laten vertalen.

De collectie interneringskaarten van burgers in bezet Nederlands-Indië berust niet bij het Nationaal Archief. Een deel van deze kaarten (alleen de regio Bandoeng/Tjimahi) ligt in het archief van het Nederlandse Rode Kruis.
De interneringskaarten van burgers die buiten de regio Bandoeng/Tjimahi geïnterneerd waren, moeten als verloren beschouwd worden.

Vanaf maart 1942 werden vele KNIL militairen die krijgsgevangen waren gemaakt via regionale kampen op transport gezet naar plaatsen elders om dwangarbeid te verrichten. Op de website Indische Kamparchieven is veel informatie te vinden over de talloze interneringskampen in Indië.

Over de transporten naar de plaatsen waar de krijgsgevangenen werden ingezet als dwangarbeider is veel onderzoek gedaan door Henk Beekhuis, vooral de transporten per schip van Java naar Singapore, de zogenaamde Java Parties. Ook het vervolg naar bijvoorbeeld de Birma Siam Spoorweg, de Pakan Baroe Spoorweg of Japan is terug te vinden op zijn zeer uitgebreide en steeds actuele website Japanse Krijgsgevangenkampen. Zo zijn van vele transporten overzee vertreken aankomstdata en zelfs passagierslijsten daar te vinden.

De Birma Siam Spoorweg kwam in oktober 1943 gereed. Een deel van de krijgsgevangenen die er aan hebben gewerkt bleef achter voor onderhoud e.d. Een deel werd weer op transport gezet naar bijvoorbeeld Japan om daar in kolenmijnen of op scheepswerven te werken. Op de website Mansell is informatie ondergebracht over deze kampen in Japan.