0
Winkelwagen
No products in the cart.

Herdenking 2022

Herdenken, weer samen

Het was na drie jaar weer een prachtig samenkomen op landgoed Bronbeek voor de 55ste reünie en herdenking van de Birma-Siam spoorweg en Pakan Baroe spoorweg. Maar ook vanuit huis kon de herdenking live gevolgd worden. In het bijzijn van de twee aanwezige spoorwegveteranen Ed van de Logt en Jos Wessels, deelden de jongere generaties hun familieverhalen. De sfeer was intiem en dit werd versterkt door de schitterende muzikale intermezzo’s. Ook dit jaar was het monument kleurrijk omgeven met orchideeën en bloemen die vanuit het hele land waren aangekomen.

 

Nabestaanden ontmoetten elkaar weer en konden hun ontroerende verhalen delen. Tegen het einde van de ochtend hield Erik de Groot een drukbezochte boekpresentatie over de totstandkoming van de erebegraafplaatsen. Tijdens de (heerlijke) Indische lunch in de Kumpulan werd veelvuldig verteld over de voordracht die eenieder geraakt had.

 

Met een warme voordracht van Milou (11), dochter van de ceremoniemeester Thijs Meijer, werd de herdenking aangevangen. Al sinds dat zij zich het kan herinneren, komt zij met haar ouders mee naar de herdenking. Ze helpt dan altijd samen met haar zusje Ella, die tijdens de herdenking de grote kaars aanstak, bij het bloemen defilé. Milou vertelde over haar grootvader die zij helaas nooit gekend heeft, maar van wie de verhalen altijd dichtbij zijn. (Speech Milou)

Ook voorzitter Lars Bannink stond stil bij de verhalen van zijn grootvader Louk Bannink die afgelopen jaar op 100-jarige leeftijd kwam te overlijden. Hij benadrukte de reden van actief herdenken, maar sprak ook over herdenken als ritueel om bij thuis te komen. Om te leren luisteren naar het verleden in het heden. (Speech Lars) Hierna werd de veteranenkrans door Jos Wessels en Ed van de Logt samen met Cyn en Jolanda gelegd.

Namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de gemeente Arnhem, het ministerie van Defensie en de Ambassade van het Koninkrijk Thailand werden kransen gelegd.

 

Door de jaren heen is onze driegeneratiekrans het symbool geworden van de herdenking als familieritueel. Net als vorig jaar vroegen we de jongste van de familie bij te dragen aan het doorvertellen van hun verhaal. Juist deze verbinding is wat de families en de toeschouwers weer raakte.

Juss Janssen sprak namens de familie Van Ommen die namens de slachtoffers van de Birma-Siam spoorweg te driegeneratiekrans legden. Zijn mooie en authentieke speech kunt u hier vinden. (Speech Juss )

Namens de slachtoffers van de Pakan Baroe spoorweg legde de familie Fanoy de krans. Yara Groot hield een ontroerende en indrukwekkende speech. (Speech Yara )

Na de driegeneratieskransen legden verschillende organisaties nog kransen en bloemstukken bij het monument, waarna de taptoe en minuut stilte volgde. Voorafgaand aan het bloemen defilé werd de inmiddels bekende vilten melati krans namens Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 gelegd. Het bloemen defilé werd traditiegetrouw geopend door de spoorwegveteranen.

 

De Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers en muzikanten Marcel Luntungan en Debbie Helaha zorgden voor een gevoelige en warme muzikale sfeer. De kransen en bloemstukken werden aangegeven door een viertal jonge vrijwilligers: Fer, Laura, Lynn en Milou.

 

Media

Alle bovenstaande foto’s zijn gemaakt door fotograaf Arjan Vrieze. Een voorlopig fotoverslag van de foto’s kunt u vinden op TracesOfWar.

De herdenking is opgenomen door AR Video ism. met Frank Hombergen Geluid en kan worden teruggekeken via deze link.

Ook maakt TV Gelderland een reportage over de herdenking, deze kunt u lezen en bekijken via hun website.

De activiteiten van de SHBSS worden mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van Defensie, Nationaal Comité 4 en 5 mei en het V-fonds.