0
Winkelwagen
No products in the cart.

De eerste reünie in 1967

Henk Engel (6 aug 1909 – 13 okt 2010). Op zijn initiatief vond de eerste reünie van veteranen plaats in 1967. Henk was voor de oorlog manager op een theeplantage. Tijdens de aanleg van de Birma Siam spoorlijn werkte Henk aan de Birmese kant.

 

 

SHBSS heeft van de familie Heijn het archief mogen inzien van Henk Engel. Henk was de initiator van de eerste reünie van veteranen op 27 mei 1967 in het Kurhaus. Waar gerekend werd op 1.000 reünisten, kwamen er meer dan 3.000 aanmeldingen. In overleg met het Kurhaus kon de capaciteit vergroot worden tot 1.750, waardoor tot de grote spijt van Henk toch nog veel reünisten teleurgesteld moesten worden.

Albert Heijn, de firma waarvoor Henk Engel destijds werkte, bestond in 1967 80 jaar en nam als traktatie de kosten van de reünie voor haar rekening. Uit de vele krantenknipsels blijkt dat Albert Heijn dat eigenlijk liever stil hield omdat zij over de ruggen van ex-krijgsgevangenen geen reclame wilden maken.

Uit de archiefstukken blijkt dat de reünie een groot succes was. Pater Vergeest, dominee Mak en Wim Kan waren gasten die ook nu nog tot de verbeelding spreken. De reünisten waren verheugd elkaar na 25 jaar weer te zien. Zij kwamen uit 22 landen naar het Kurhaus gereisd. Het archief van Henk Engel puilt uit van de krantenknipsels uit de periode voorafgaand aan de reünie en de terugblik op de reünie. De reünie trok destijds de nodige aandacht van de media.  Een kleine bloemlezing van deze krantenknipsels kunt u hier lezen.

Het vervolg

Uit het archief van Henk blijkt duidelijk dat de eerste reünie een groots succes is geweest. Dat succes heeft geleid tot een jaarlijkse traditie. De jaren na 1967 niet meer in het Kurhaus maar in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Ook in die jaren was Henk Engel de drijvende kracht achter de reünies en kon hij jaarlijks op ongeveer 2.000 reünisten rekenen. In 1989 onthulde prins Bernhard het eerste drie Pagoden monument op Bronbeek en verhuisde de herdenking naar dit landgoed in Arnhem.

 

 

Het drie pagoden monument zoals we het nu kennen is in 2003 onthuld en heeft de eerdere versie uit 1989 vervangen. In 2005 is het monument aangevuld met de namenmuur. Beide zijn betaald uit de nalantenschap van een ex-krijgsgevangene Van den Barselaar. In 2015 volgde tenslotte de beide spoorstukken als monument voor de slachtoffers van de Pakan Baroe spoorlijn.